Kvällsdyk Grebbestad

Styrelsen 2021

 • Ordförande
  Janne Vidin (PADI DM), 072-723 66 77, janvidin@telia.com
 
 • Kassör
  Magdalena Laurell (PADI DM), 070-623 50 43, magdalenalaurell@telia.com

 • Sekreterare
  Niklas Lönn, (PADI Instructor)
 • Ledamot
  Johanna Öijer

  Janne Berzén

  Bosse Stormats, (PADI AOW), 070-2215459, bosse@leksands.dk (Fastighetsansvarig)
 
 • Suppleanter
  Jimmie Lindberg

  Christian Tegelmark
            
Kontakta oss gärna för idéer och önskemål om klubben, verksamhet eller dykning generellt.

Aktuellt